Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet för vilka man utför lägenhetsanpassningar

Projekt Detaljer

BYGGSTART

Mars, 2017

UPPDRAGSGIVARE

Göteborgs Universitet

PROJEKT TYP

Kontorsbyggnad

SLUTDATUM

2019

Projekt Bilder