OM ROLF & ROBERT BYGG AB

Fakta om RR Bygg

Rolf Austad och Robert Hansson startade Rolf & Robert Bygg – eller RR Bygg Ab som företaget också benämns – 2004, efter att ha varit arbetskollegor under ett tiotal år på ett annat byggföretag. Till en början låg kontoret i Torslanda men förra året beslutade man sig för att byta utgångspunkt till Sävedalen där man idag har både lager och kontor. Verksamheten sysselsätter 19 anställda, varav Rolfs två söner, liksom Rolfs bror, arbetar som snickare, och Roberts dotter sköter administrationen. Tillsammans representerar man ett mycket starkt byggkoncept.

– Vi utför i princip allt inom bygg, såsom renoveringar, om- och tillbyggnation samt nybyggnation.

Mångårig kunskap
Genom åren har Rolf & Robert Bygg AB arbetat med en mängd olika projekt. Hantverket står i fokus bland företagets medarbetare som besitter mångårig kunskap inom en mängd olika arbetsområden. Förutom snickare förfogar man till exempel över betongarbetare, murare, kakelsättare, rörinstallatörer, elektriker, plåtslagare och städare, vilket gör att man, utöver traditionella bygginsatser, även kan åta sig exempelvis badrumsrenoveringar, grundarbete, markarbete, stenläggning, målning, kakel- och klinkersättning samt installation och renovering av kök.

– Vi jobbar mestadels mot företag, men även mot privatpersoner i hela västra Sverige. Härutöver har vi ett ramavtal med ett antal kommunala bolag, såsom Gryning Vård. RR Bygg är diplomerat enligt Povel med anknytning till Sveriges Byggindustrier.
– Povel är en miljö- och kvalitetscertifiering och härutöver är RR Bygg dessutom våtrumscertifierade enligt Byggkeramikrådet. Allmänt jobbar vi naturligtvis helt efter svenska byggnormer.

Varierande uppdrag
Rolf & Robert Bygg AB jobbar också för fastighetsbolag som Förbo och Förvaltnings AB Västerstaden, för vilka man utför lägenhetsrenoveringar samt renoveringar av kök och badrum. Nyligen inleddes ett omfattande projekt för Jan Håkanssons Byggplanering gällande en nybyggnation där Rolf & Robert Bygg har totalentreprenaden. Det rör sig om en 2 200 kvadratmeter stor yta nedanför gamla Pedagogen i Mölndal där en tre våningar hög kontorsbyggnad ska stå klar 2019.

RR Bygg utför lägenhetsanpassningar för Göteborgs Universitet , liksom Närhälsan i Hisings Backa som man bistår med såväl små som stora arbetsinsatser. – Just nu utför vi också en totalrenovering i tre etapper av Swedbanks lokaler i Trollhättan, vilken ska vara klar i januari. Vi har även inlett byggandet av fyra villor i Hovås som kommer att stå färdiga i april.
– Vi har lång erfarenhet av alla typer av uppdrag och hyser ett stort förtroende för vår självgående personal.

Våra många referenser kan intyga att du får ett fackmannamässigt utfört arbete med RR Bygg.

– Vår ambition är att sysselsätta mellan 25 och 30 anställda, och med tanke på den ökande efterfrågan talar mycket för att vi kommer att nå dit inom en inte alltför avlägsen framtid.!

RR Bygg är ett professionellt hantverksföretag med mångåriga erfarenheter från alla typer av bygguppdrag – från enkla reparationer till totalentreprenader. Vi arbetar helt efter Svenska byggnormer och har Svenska försäkringar för de anställda och för att du skall känna dig trygg när det gäller arbetets kvalitet.

Bland våra hantverkare finns alla de specialister du behöver; snickare, betongarbetare, murare, kakelsättare, rörinstallatörer, elektriker, plåtslagare och städare. Alla med ett mål framför sig – att göra ett så bra arbete som möjligt för att du som kund skall bli nöjd.

RR Bygg är registrerat för moms och F-skatt vilket gör att du kan utnyttja det statliga ROT- och ENERGI-bidragen maximalt när det gäller om- och tillbyggnader, energiförbättringar och till och med städning!

KVALITETSPOLICY
Rolf & Robert Bygg AB levererar hög kvalité genom att ständigt uppdatera oss om lagar och förordningar. Vi ansvarar för att se kundens behov för projektet, strävar efter att överträffa kundens krav och alltid jobba med att leverera i tid och säkerställa att projektet är felfritt innan överlämnande.

Arbete med ledningssystemet för att förbättra och effektivisera vårt arbete löpande, engagera arbetstagare att göra ett arbete med hög kvalité, utför arbeten inom vår kompetens och kompletterar kunskap genom utbildningar och inhyrning av kompetens.

MILJÖPOLICY
Rolf & Robert Bygg AB arbetar för att minska sin miljöpåverkan genom att följa de lagar, föreskrifter och normer som ställs, använder BVB, Basta och Sunda Hus för produktguide för val av produkter.

Vi arbetar aktivt med förbättring av miljöarbete och medarbetare utbildas fortlöpande för att hålla en hög kompetens inom miljö.
Material, metoder och resurser optimeras för att skapa så liten miljöpåverkan som möjligt.

ARBETSMILJÖPOLICY
Rolf & Robert Bygg AB följer lagar, föreskrifter, normer och övriga krav som ställs på oss. Samtliga arbetstagare får förutsättningen att ta del i arbetsmiljöarbetet.

Våra arbetsplatser ska vara välskötta och städade.

Genom tillbud, olycksfall och avvikelsehantering jobbar vi fortlöpande med arbetsmiljön. Riskanalyser upprättas med hänsyn till var projekt för att förebygga och minimera olycksfall.

Vi jobbar med arbetsmiljömålet vi har upprättat i vår manual.
För Rolf & Robert Bygg AB är det viktigt att en god arbetsmiljö erhålls fysiskt, psykiskt och socialt.

RR Bygg Sävedalen

KONTAKTA OSS

RR Bygg är ett företag med fokus på kunden, är flexibla och har korta inställelsetider.
RR Bygg utför uppdrag både åt privata hem och offentliga miljöer.

Rolf Austad
Rolf AustadProjektledare
Linn Hansson
Linn HanssonEkonomi
Robert Hansson
Robert HanssonProjektledare

REFERENSER

Genom åren har vi haft förtroendet att genomföra en rad byggprojekt i såväl privata
hem som offentliga miljöer. Nedan ser du ett litet urval av våra referenser.
.