OM ROLF & ROBERT BYGG AB

Fakta om RR Bygg

Rolf Austad och Robert Hansson startade Rolf & Robert Bygg – eller RR Bygg Ab som företaget också benämns – 2004, efter att ha varit arbetskollegor under ett tiotal år på ett annat byggföretag. Till en början låg kontoret i Torslanda men förra året beslutade man sig för att byta utgångspunkt till Sävedalen där man idag har både lager och kontor. Verksamheten sysselsätter 19 anställda, varav Rolfs två söner, liksom Rolfs bror, arbetar som snickare, och Roberts dotter sköter administrationen. Tillsammans representerar man ett mycket starkt byggkoncept.

– Vi utför i princip allt inom bygg, såsom renoveringar, om- och tillbyggnation samt nybyggnation.

Mångårig kunskap
Genom åren har Rolf & Robert Bygg AB arbetat med en mängd olika projekt. Hantverket står i fokus bland företagets medarbetare som besitter mångårig kunskap inom en mängd olika arbetsområden. Förutom snickare förfogar man till exempel över betongarbetare, murare, kakelsättare, rörinstallatörer, elektriker, plåtslagare och städare, vilket gör att man, utöver traditionella bygginsatser, även kan åta sig exempelvis badrumsrenoveringar, grundarbete, markarbete, stenläggning, målning, kakel- och klinkersättning samt installation och renovering av kök.

– Vi jobbar mestadels mot företag, men även mot privatpersoner i hela västra Sverige. Härutöver har vi ett ramavtal med ett antal kommunala bolag, såsom Gryning Vård. RR Bygg är diplomerat enligt Povel med anknytning till Sveriges Byggindustrier.
– Povel är en miljö- och kvalitetscertifiering och härutöver är RR Bygg dessutom våtrumscertifierade enligt Byggkeramikrådet. Allmänt jobbar vi naturligtvis helt efter svenska byggnormer.

Varierande uppdrag
Rolf & Robert Bygg AB jobbar också för fastighetsbolag som Förbo och Förvaltnings AB Västerstaden, för vilka man utför lägenhetsrenoveringar samt renoveringar av kök och badrum. Nyligen inleddes ett omfattande projekt för Jan Håkanssons Byggplanering gällande en nybyggnation där Rolf & Robert Bygg har totalentreprenaden. Det rör sig om en 2 200 kvadratmeter stor yta nedanför gamla Pedagogen i Mölndal där en tre våningar hög kontorsbyggnad ska stå klar 2019.

RR Bygg utför lägenhetsanpassningar för Göteborgs Universitet , liksom Närhälsan i Hisings Backa som man bistår med såväl små som stora arbetsinsatser. – Just nu utför vi också en totalrenovering i tre etapper av Swedbanks lokaler i Trollhättan, vilken ska vara klar i januari. Vi har även inlett byggandet av fyra villor i Hovås som kommer att stå färdiga i april.
– Vi har lång erfarenhet av alla typer av uppdrag och hyser ett stort förtroende för vår självgående personal.

Våra många referenser kan intyga att du får ett fackmannamässigt utfört arbete med RR Bygg.

– Vår ambition är att sysselsätta mellan 25 och 30 anställda, och med tanke på den ökande efterfrågan talar mycket för att vi kommer att nå dit inom en inte alltför avlägsen framtid.!

RR Bygg är ett professionellt hantverksföretag med mångåriga erfarenheter från alla typer av bygguppdrag – från enkla reparationer till totalentreprenader. Vi arbetar helt efter Svenska byggnormer och har Svenska försäkringar för de anställda och för att du skall känna dig trygg när det gäller arbetets kvalitet.

Bland våra hantverkare finns alla de specialister du behöver; snickare, betongarbetare, murare, kakelsättare, rörinstallatörer, elektriker, plåtslagare och städare. Alla med ett mål framför sig – att göra ett så bra arbete som möjligt för att du som kund skall bli nöjd.

RR Bygg är registrerat för moms och F-skatt vilket gör att du kan utnyttja det statliga ROT- och ENERGI-bidragen maximalt när det gäller om- och tillbyggnader, energiförbättringar och till och med städning!

Arbetsmiljöpolicy Rolf & Robert Bygg AB byggs arbetsplatser skall vara en säker och bra arbets-plats att vara på

Detta gör vi genom att:
• följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
• arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning,
• vi har välskötta och städade arbetsplatser
• vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik,
• vi upprättar riskanalyser och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras,
• sätta mål och utarbeta handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt,
• arbeta för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt

Kvalitetspolicy Rolf & Robert Bygg AB bygg skall leverera minst den kvalité som affärsrelation har beställt eller förväntar sig

Detta gör vi genom att:
• följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet,
• tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt,
• uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa,
• våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet,
• sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt,
• medarbetare ges det ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt engagemang och
• ärlighet infinner sig när man arbetar för Rolf & Robert bygg Ab,
• om kompetens saknas finns två vägar -utbildning av egna resurser, eller -inhyrning/inköp av kompetens.

Miljöpolicy Rolf & Robert Bygg AB byggs grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa miljöpåverkan utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Vår målsättning är att utföra våra bygguppdrag med minimal miljöpåverkan

Detta gör vi genom att:
• följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss
• använda oss av de nätbaserade produktguider som finns tex Basta, BVB, Sunda Hus mm
• hålla hög kompetens inom miljöområdet och förlöpande utbilda medarbetarna
• optimera vår resursförbrukning
• arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet
• använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt

RR Bygg Sävedalen

KONTAKTA OSS

RR Bygg är ett företag med fokus på kunden, är flexibla och har korta inställelsetider.
RR Bygg utför uppdrag både åt privata hem och offentliga miljöer.

Rolf Austad
Rolf AustadProjektledare
Linn Hansson
Linn HanssonEkonomi
Robert Hansson
Robert HanssonProjektledare

REFERENSER

Genom åren har vi haft förtroendet att genomföra en rad byggprojekt i såväl privata
hem som offentliga miljöer. Nedan ser du ett litet urval av våra referenser.
.