ALFAGATAN 20 i MÖLNDAL

Alfagatan 20 i Mölndal

Jan Håkanssons Byggplanering gällande en nybyggnation där Rolf & Robert Bygg har totalentreprenaden. Det rör sig om en 2 200 kvadratmeter stor yta nedanför gamla Pedagogen i Mölndal där en tre våningar hög kontorsbyggnad ska stå klar 2019.

Projekt Detaljer

BYGGSTART

SEPT, 2017

UPPDRAGSGIVARE

Jan Håkanssons Byggplanering

PROJEKT TYP

Kontorsbyggnad

SLUTDATUM

31 Dec 2018

Projekt Bilder

Alfagatan 20 Mölndal
Alfagatan 20 Mölndal
Alfagatan 20 Mölndal
Alfagatan 20 Mölndal